Els problemes financers estructurals en el món global d’avui encongeixen els mercats en la seva magnitud potencial. Les vendes sectorials estan davallant, el nombre de clients solvents va a menys i es redoblen els esforços per efectuar vendes efectives i de qualitat.

És ara quan s’ha de distingir entre els bons venedors, professionals, rigorosos, amb una actitud de millora constant per al bon fi de cadascuna de les operacions, venedors que seguiran aconseguint el seu objectiu enfront dels que d’una o altra forma van subsistint en èpoques més fàcils i que, sense ser mals professionals, es veuen superats per l’actual situació conjuntural que els fa aflorar les debilitats en determinats aspectes.

També és el moment dels bons caps de vendes i directors de mercats. Tots han de ser bons venedors, ja que, si bé no tots els bons venedors poden arribar a dirigir mercats, un bon director comercial ha de ser sens dubte un gran venedor, a fi d’entendre les dificultats del moment i donar les directrius oportunes per a l’èxit del seu equip.

El proper any serà decisiu en la carrera dels professionals de la venda en molts aspectes. La seva actitud, el rigor, la responsabilitat, el compromís i la capacitat de treball seran decisius per a la seva carrera futura. L’aplicació dia a dia de tots aquests factors els farà eficients i efectius, i els portarà a l’èxit personal juntament amb l’èxit de la seva empresa.

És la seva gran oportunitat.

Josep Torrents

24.10.08

Dedicatòria: Als meus equips de vendes, i a mi mateix, amb la finalitat de poder ajudar-los a assolir els seus objectius.